Pretežno oblačno
  • 7 °C
  • Pretežno oblačno
Reported on:
24. April 2017 - 8:30

01 477 96 00

Zbiralnice (eko otoki)

Zbiralnica ali ekootok je posebej urejen prostor na javni površini namenjen odlaganju ločeno zbranih odpadkov. Praviloma ga sestavljajo zabojniki za papir in karton, steklo ter embalažo, namenjen pa je vsem uporabnikom, ki želijo odložiti  ločeno zbranih odpadke, in ne le tistim, ki živijo v njihovi neposredni bližini.

Poudarjamo: odlaganje kosovnih, nevarnih in posebnih odpadkov (gume, azbestnih odpadki ipd.) ter preostanka in bioloških odpadkov v ali poleg zabojnikov na ekootoku je prepovedano.