Jasno
  • 0 °C
  • Jasno
Reported on:
24. Januar 2018 - 10:00

01 477 96 00

Čiščenje zabojnikov

V strošek za ravnanje z odpadki, ki ga plačate Snagi, je všteto tudi eno čiščenje zabojnika za biološke odpadke na leto. Čiščenje zabojnikov za preostale vrste odpadkov (in vsa nadaljnja čiščenja rjavega zabojnika) je treba plačati skladno s cenikom. Cena čiščenja je 23,71 evra.

Za čiščenje zabojnikov imamo v Snagi tri vozila, s katerimi zabojnik za odpadke najprej izpraznimo, nato pa še operemo. Število dnevno očiščenih zabojnikov se razlikuje in je odvisno predvsem od kraja, kjer zabojnike čistimo, in tega, koliko oddaljen je. Čiščenje zabojnikov je odvisno tudi od temperature. Kadar pozimi temperatura pade pod ledišče, zabojnikov ne moremo čistiti, saj voda zmrzuje.