Delno oblačno
  • 13 °C
  • Delno oblačno
Reported on:
28. Maj 2017 - 2:00

01 477 96 00

Vzdrževanje mestnega drevja

Na zemljiščih Mestne občine Ljubljana je zasajenih približno 130.000 dreves, Snaga pa v sklopu rednega vzdrževanja skrbi za 56.500 dreves na površinah, ki so opredeljene v programu vzdrževanja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana (OGDP).


Vsak od nas na leto porabi približno toliko papirja, kot ga dobimo iz šestih dreves.

Za vzdrževanje preostalih dreves so odgovorni lastniki ali upravljavci zemljišč, kar pomeni, da morajo poskrbeti tudi za to, da drevesa nikogar ne ovirajo in da ne ogrožajo prometne varnosti.

Vprašali ste nas

/pogosta-vprasanja/delni-poracun-za-obdobje-od-1-januarja-do-31-maja-2015-0%20