Jasno
  • 0 °C
  • Jasno
Reported on:
24. Januar 2018 - 10:00

01 477 96 00

Zbirna mesta in Snagini zabojniki

Zbirno in prevzemno mesto

Občinski odloki določajo, da morajo zabojniki uporabnika v času zbiranja odpadkov stati na zasebni površini. Prostoru, kjer stojijo, rečemo zbirno mesto. Na dan odvoza uporabniki ustrezne zabojnike pravočasno postavite na prevzemno mesto, torej na rob javne površine. Ko jih Snagini zaposleni izpraznijo, jih uporabniki sami pospravite nazaj na zbirno mesto.


Zbirno in prevzemno mesto sta lahko dve različni lokaciji, lahko pa gre za eno samo (kadar so zabojniki postavljeni na zasebni površini, ki meji z javno dostopno cesto).

Dostop do zabojnikov v času odvoza odpadkov

Pomembno je, da na dan odvoza odpadkov smetarskemu vozilu zagotovite neoviran dostop do zabojnikov.

  • Ustrezne zabojnike pravočasno pripeljite na rob javne površine. Najbolje je, da to storite večer pred odvozom ali do 6. ure zjutraj na dan odvoza.
  • Poskrbite, da vaše parkirano vozilo ne otežuje ali onemogoča dostopa do zabojnikov, ki so pripravljeni za praznjenje.
  • V zimskih razmerah očistite sneg na in ob zabojnikih.

Ločevanje odpadkov je obveznost vseh občanov

Obveznost vseh občanov je, da posamezno vrsto odpadka odložite v ustrezen zabojnik, kar določajo tudi občinski odloki. Ti določajo tudi prepoved mešanja bioloških odpadkov z drugimi odpadki in prepoved odlaganja papirja, embalaže in stekla v zabojnike za preostanek odpadkov.

Čista in urejena okolica zabojnikov

Odpadke dosledno ločujte in poskrbite, da je okolica zabojnikov čista ter urejena. Če v vaše zabojnike odpadke odlagajo neznanci, zabojnike namestite tako, da boste do njih lahko dostopali samo uporabniki.