Jasno
  • 0 °C
  • Jasno
Reported on:
24. Januar 2018 - 10:00

01 477 96 00

Pravice in obveznosti uporabnikov

 Občinski odloki so temelj za opravljanje javnih storitev, ki jih v MOL in desetih primestnih občinah izvaja Snaga, saj določajo tako pristojnosti in obveznosti Snage kot obveznosti in pravice uporabnikov.

 Odloki omogočajo okrepljeno zbiranje embalaže in papirja ter spremenjeno pogostnost odvoza posamezne vrste odpadkov. Odloki določajo tudi minimalno obračunsko količino za opravljeno storitev in navajajo obveznosti uporabnika, vsebujejo pa tudi prepovedi ter globe za prekrške.

 V MOL nadzor opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL, v posameznih primestnih občinah pa občinski organi, pristojni za nadzor. Za vsako kršitev iz odloka inšpektor z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.