Jasno
  • 2 °C
  • Jasno
Reported on:
24. Januar 2018 - 10:30

01 477 96 00

Poslanstvo, vizija in vrednote

Naše poslanstvo

  • Trajnostno gospodarjenje z odpadki skladno z »Zero waste« (nič odpadkov) strategijo.
  • Skrb za urejene javne površine z namenom zagotavljanja kakovostnega okolja za življenje.
  • Odgovorno zagotavljanje kakovostnih storitev po meri uporabnikov za primerno ceno.
  • Razvijanje celovitih rešitev ravnanja z odpadki s krepitvijo dolgoročnih partnerstev in z vključevanjem v krožno gospodarstvo.

Naša vizija

Odgovorno na poti v družbo brez odpadkov

Vrednote

Poštenost, solidarnost, dobronamernost, pogum in zanesljivost.