Oblačno, ploha
  • 13 °C
  • Oblačno, ploha
Reported on:
27. April 2017 - 6:30

01 477 96 00

Poslanstvo, vizija in vrednote

Naše poslanstvo

  • Skrbeti za varno in zdravo naravno ter družbeno okolje.
  • Omogočati najkakovostnejše in trajnostno naravnane storitve na področju ravnanja z odpadki ter čiščenja javnih površin za primerno ceno.
  • Uresničevati potrebe in pričakovanja naših uporabnikov in drugih ključnih déležnikov.
  • Pri svojem delu in vseh dejavnostih slediti temeljnim vrednotam, ki so poštenost, solidarnost, dobronamernost, pogum ter zanesljivost.

Naša vizija

Do leta 2020 postati vodilno podjetje na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji, ki upošteva in izvaja vsa načela trajnosti ter družbene odgovornosti.

Vrednote

Poštenost, solidarnost, dobronamernost, pogum in zanesljivost.