Pretežno oblačno
  • 8 °C
  • Pretežno oblačno
Reported on:
24. April 2017 - 9:00

01 477 96 00

Posebni odpadki

Kaj so posebni odpadki?

Posebni odpadki so odpadki, s katerimi je treba ravnati na poseben način in na katere se nanašajo posebna pravila. Skladno z najboljšo evropsko prakso tudi Slovenija v svojem pravnem redu predpisuje ločeno zbiranje in predelavo določenih vrst odpadkov. Za zbiranje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki država podeljuje posebne koncesije in licence; pooblaščeni izvajalci so navedeni na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

Gradbeni odpadki

Manjše količine gradbenih odpadkov (opeka, beton, keramika) in stavbnega pohištva (okna, vrata) lahko uporabniki storitev pripeljete v Zbirni center Barje, za večje količine pa morate skleniti pogodbo s podjetjem, pooblaščenim za ravnanje s to vrsto odpadkov.

Izrabljene avtomobilske gume

Avtomobilske gume je treba zbirati ločeno - v Sloveniji za učinkovit sistem ravnanja z izrabljenimi gumami skrbi družba Slopak, ki zbrane pnevmatike usmerja v predelavo. Izrabljene pnevmatike lahko brezplačno oddamo pri vulkanizerjih ali v Zbirnem centru Barje (oddate lahko en komplet in rezervo) ter pri dveh zbiralcih izrabljenih gum – to sta podjetje GET inženiring iz Kresnic in podjetje Smetra iz Slovenske Bistrice.

Avtomobili

Izrabljeno motorno vozilo je lastnik dolžan dostaviti do prevzemnega mesta ali v center za obdelavo izrabljenih motornih vozil, kjer z osebnim dokumentom in prometnim dovoljenjem izkaže lastništvo in prejme potrdilo o razgradnji, pri čemer nima nobenih stroškov. S tem potrdilom lahko vozilo odjavi iz prometa. Prevzemniki izrabljenih vozil, ki so prebivalcem MOL najbližje, so podjetje Interservice na Leskoškovi c. 11 v Ljubljani, podjetje Špan na Brezovici pri Ljubljani, podjetje Avtotransporti Kastelec v Grosupljem in podjetje Avtotrade na Vrhniki.

Azbestni odpadki

Med izdelke, ki vsebujejo azbest, spadajo salonitne plošče, azbestno-cementna kritina, azbest-cementne vodovodne cevi za vodovodna omrežja, toplotna izolacija na ogrevalnih kotlih, izolacija na jeklenih gradbenih okvirjih, ventilacijske cevi …

Zbirni center Barje lahko občani brezplačno pripeljejo manjše količine azbestnih odpadkov (evropaleta do višine pol metra), pripraviti pa jih je treba skladno z navodili, zapisanimi v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. Navodila pravijo, da morajo biti trdno vezani azbestni odpadki pred odstranjevanjem pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo, tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju. Za pakiranje ali ovijanje trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba uporabljati vreče iz tkanin iz umetne snovi ali polietilensko folijo debeline najmanj 0,4 mm ali raztegljivo folijo v toliko slojih, da je zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm. Snaga te odpadke odpelje na posebno polje v okviru odlagališča, kjer jih trajno skladišči.

 
 

Vprašali ste nas

/pogosta-vprasanja/delni-poracun-za-obdobje-od-1-januarja-do-31-maja-2015-0%20