Delno oblačno
  • 1 °C
  • Delno oblačno
Reported on:
1. December 2015 - 7:30

01 477 96 00

Ceniki

Na naših spletnih straneh si lahko ogledate veljavni cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, cenik za odlaganje nekomunalnih odpadkov in cenik storitev po naročilu.

Izvleček informativnega cenika storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov

Prostornina zabojnika
(v litrih)
Končna cena zabojnika za komunalne odpadke
(v evrih za eno praznjenje)
Končna cena zabojnika za biološke odpadke
(v evrih za eno praznjenje)
80 3,2965 0,6828
120 4,9448 1,0243
240 9,8895 2,0487

Urnik odvozov je določen z letnim načrtom in objavljen na spletni strani Snage ter na računu za redni odvoz odpadkov.

Za uporabnike zabojnikov je mesečni strošek storitve ravnanja s komunalnimi odpadki zmnožek cene izražene v merski enoti EUR/kg, sodila za preračun cene izraženega v merski enoti (kg/mᶟ) in obračunske količine komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražene v merski enoti mᶟ.

Vrsta vrečke

Velikost vrečk
za odpadke
(v litrih)

Končna cena
(v evrih na vrečko)

Vrečka za MKO 50 2,0605
100 4,1205
Vrečka za BIO 50 0,4267
100 0,8537

Zabojnikov ne morete nadomestiti z uporabo vrečk. Vrečke so namenjene izredni večji količini odpadkov (čiščenje, selitev ipd.).
Za uporabnika tipizirane vrečke je strošek storitve ravnaja z odpadki plačan z nakupom vrečke.

Izvleček cenika storitev po naročilu

Vrsta storitve

Merska enota Končna cena za uporabnika (v evrih)
Prevoz odpadkov s samonakladalnim vozilom vožnja 74,33
Prevoz odpadkov s kotalnim prekucnikom vožnja 86,58
Najem zabojnika prostornine do 7mᶾ dan 5,67
Najem zabojnika prostornine nad 7mᶾ dan 8,48
Odvoz zelenega odreza ura 43,09
Pranje zabojnika za odpadke kos 23,65
Zamenjava zabojnika kos 30,16

Izvleček iz cenikov velja za občane občin: MOL, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode, Škofljica, Ig, Velike Lašče in Vodice. V vseh cenah je že vključen zakonsko določen DDV.