Info za uporabnike

ABC plačevanja storitev

S položnico, ki jo plačate Snagi, ne plačate samo odvoza odpadkov, temveč še veliko drugih storitev: zamenjavo poškodovanih zabojnikov, čiščenje zabojnikov za bioodpadke, delovanje zbirnih centrov, odvoz kosovnih odpadkov, predelavo preostanka in bioloških odpadkov ter zbiranje nevarnih gospodinjskih odpadkov.

A – IZRAČUN STROŠKA

Strošek, ki ga uporabniki plačate Snagi, se izračuna glede na velikost zabojnika za preostanek odpadkov in zabojnika za biološke odpadke (če ga seveda imate), upoštevamo pa tudi povprečno mesečno pogostnost praznjenja zabojnikov.

Če uporabljate podzemne zbiralnice, na mesec obračunamo dejansko število vnosov, toda ne manj kot šest vnosov preostanka odpadkov in štirih vnosov bioodpadkov. Obračunamo vsako aktivno kartico. Če želite preveriti število vnosov, je na voljo aplikacija "Pregled uporabe podzemnih zbiralnic". 

Na ceno, ki jo plačate uporabniki v blokih ali večstanovanjskih hišah, poleg velikosti in števila zabojnikov vplivajo še povprečno število mesečnih praznjenj, število oseb v gospodinjstvu in število oseb v bloku ali stavbi. V večstanovanjski hiši dobi račun za ravnanje z odpadki običajno upravnik, ki ga razdeli po pravilih, ki jih določa zakonodaja, ali po dogovoru stanovalcev.

Natančen izračun stroškov si lahko preračunate po formulah, ki so dostopne tu.

B – TOČNOST PODATKOV

Podatke na položnici preverite. Če so na položnici nepravilni podatki, sporočite reklamacijo računa v osmih dneh na e-naslov: snagalj@snaga.si ali pokličite Center za pomoč in podporo uporabnikov (01 477 96 00).

C – PLAČEVANJE

Nekateri načini plačevanja položnice prihranijo čas in denar. Brez provizije lahko Snagino položnico plačate na skupni blagajni na Mačkovi ulici 1. Lahko si uredite direktno bremenitev prek trajnika  in namesto tiskanega računa prejemate e-račun

D – CENIKI

Objavljamo veljavni cenik obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov v RCERO LJUBLJANA, cenik za odlaganje odpadkov in cenik blaga in storitev.

Izvleček informativnega cenika storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov

Prostornina zabojnika
(v litrih)
Končna cena zabojnika za komunalne odpadke
(v evrih za eno praznjenje)
Končna cena zabojnika za biološke odpadke
(v evrih za eno praznjenje)
80 3,3860 0,6293
120 5,0789 0,9440
240 10,1582 1,8880

 Urnik odvozov je določen z letnim načrtom in objavljen na spletni strani Snage ter na računu za redni odvoz odpadkov. Za uporabnike zabojnikov je mesečni strošek storitve ravnanja s komunalnimi odpadki zmnožek cene izražene v merski enoti EUR/kg, sodila za preračun cene izraženega v merski enoti (kg/mᶟ) in obračunske količine komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražene v merski enoti mᶟ.

Izvleček cenika storitev po naročilu

Vrsta storitve

Merska enota Končna cena za uporabnika (v evrih)
Prevoz odpadkov s samonakladalnim vozilom vožnja 74,33
Prevoz odpadkov s kotalnim prekucnikom vožnja 86,58
Najem zabojnika prostornine do 7mᶾ dan 11,83
Najem zabojnika prostornine nad 7mᶾ dan 15,01
Odvoz zelenega odreza ura 64,61
Pranje zabojnika za odpadke kos 27,48
Zamenjava zabojnika kos 30,16

Izvleček iz cenikov velja za občane občin: MOL, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode, Škofljica, Ig, Velike Lašče, Vodice in Cerklje na Gorenjskem. V vseh cenah je že vključen zakonsko določen DDV.

S prijavo na e- novice soglašate, da Snaga Javno podjetje d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Snaga Javno podjetje d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Snaga Javno podjetje d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Snaga Javno podjetje d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Snaga Javno podjetje d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Snaga Javno podjetje d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n