Delno oblačno
  • -4 °C
  • Delno oblačno
Reported on:
23. Januar 2018 - 4:00

01 477 96 00

Urniki odvoza odpadkov

Kako pogosto Snaga odvaža odpadke?

Preostanek odpadkov in embalažo na območju pretežno individualnih hiš (v glavnem gre za naselja zunaj avtocestnega obroča v MOL) in v primestnih občinah odvažamo na tri tedne.

Na območju pretežno blokovne gradnje (večina teh območij je znotraj avtocestnega obroča v MOL) embalažo in preostanek odpadkov odvažamo tedensko.

Izjema je občina Brezovica, kjer preostanek odpadkov in embalažo odvažamo na dva tedna.

V Ljubljani v ožjem mestnem središču biološke (BIO) odpadke odvažamo dvakrat na teden (to velja za običajne zabojnike, podzemne zbiralnice pa praznimo vsak dan), drugod v MOL pa enkrat na teden (pozimi vsakih 14 dni). Enak režim velja v občinah Brezovica in Dobrova-Polhov Gradec.

V primestnih občinah (z izjemo občin Brezovica in Dobrova- Polhov Gradec) BIO odpadke odvažamo vsakih 14 dni, pozimi pa vsake tri tedne.

 

Kje najdemo urnik praznjenja svojih zabojnikov?

Urnik odvoza odpadkov lahko preverite na več načinov:

 

  • na spletni strani www.mojiodpadki.si v interaktivni zemljevid vpišite vaš naslov in s klikom na zabojnik preverite datume naslednjih odvozov;
  • na številko 3737 pošljite SMS sporočilo s ključno besedo ODVOZ in številko zbirnega mesta (npr: ODVOZ 111111). V povratnem brezplačnem SMS sporočilu boste prejeli datume za naslednja tri praznjenja vaših zabojnikov za preostanek odpadkov, embalažo in biološke odpadke (od sredine maja 2013 naprej pa tudi za papir);
  • pokličite nas v naš center za podporo in pomoč uporabnikom na telefonsko številko 01 477 96 00;
  • pošljite nam e-sporočilo na naslov snagalj@snaga.si in seveda pripišite vaš naslov.
Kako je Snaga določila območja eno- in tritedenskega odvoza odpadkov?

Upoštevali smo gostoto poseljenosti in značilnosti ter posebnosti, ki obstajajo v določenih naseljih, soseskah ali ulicah. Pri določanju območij smo morali upoštevati tudi najboljšo možno izbiro poti smetarskih vozil in dela naših ekip. Tako so nastala geografsko zaokrožena območja, ki se nekaterim uporabnikom morda zdijo nelogična, vendar so z vidika učinkovitosti premišljeno oblikovana. To pa prinaša izjeme, saj so npr. nekateri uporabniki v naselju individualnih hiš vključeni v tedenski, drugi pa v tritedenski odvoz odpadkov. Takšne situacije so značilne tudi za druga evropska mesta z dvema cikloma odvozov, kar v obeh primerih prinaša določeno korist: enim pogostejše praznjenje zabojnikov, drugim pa manjši znesek na položnici zaradi manj odvozov. 

Zakaj je Snaga uvedla tritedenski odvoz preostanka odpadkov?

EU direktiva o odpadkih države članice zavezuje, da morajo do leta 2020 reciklirati 50 odstotkov komunalnih odpadkov, mi pa ocenjujemo, da bo za doseganje tega cilja treba ločeno zbrati blizu 70 odstotkov ločenih frakcij v masnem deležu vseh komunalnih odpadkov. Na podlagi omenjene direktive so bili v letu 2012 sprejeti občinski odloki o ravnanju z odpadki. V njih je med drugim zapisano, katere vrste storitev obsega javna služba zbiranja komunalnih odpadkov, prav tako pa je določen obseg zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Pogostnost odvoza mešanih komunalnih odpadkov/preostanka odpadkov se skladno z odloki zagotovi enkrat na tri tedne, v območju blokovne pozidave nad 4000 prebivalcev na kvadratni kilometer pa enkrat na teden.

Kaj svetujete uporabnikom, ki imajo odvoz preostanka odpadkov na tri tedne in otroke v plenicah?

Praksa je pokazala, da pri natančnem ločevanju za družino z enim otrokom v plenicah zadostuje en 120-litrski zabojnik, ki po usmeritvah iz občinskih odlokov zadošča za tri osebe. Če sta v družini dva otroka v plenicah,  bo najbrž treba zabojnik zamenjati za večjega. Uporabnikom svetujemo, da že zaradi higiene otroške pleničke zavijejo v vrečko in poskrbijo, da tudi druge odpadke (mačji pesek, pepel ipd.) odložijo tako, da se ne raztresejo po zabojniku.

Zakaj se z manjšo pogostnostjo odvoza preostanka ni zmanjšal tudi strošek, ki ga plača uporabnik?

Spremenjena pogostnost  odvoza preostanka odpadkov ne pomeni, da Snaga zdaj opravi manj odvozov. K povprečnemu uporabniku Snaga še vedno pride približno tolikokrat kot prej, le da enkrat odpelje preostanek, drugič embalažo, tretjič pa biološke odpadke. V Ljubljani tistim, ki so to želeli, Snaga odpelje tudi papir. Uporabnikom se je torej število praznjenj zabojnikov za preostanek odpadkov zmanjšalo na račun uvedbe odvoza embalaže in papirja (ter bioloških  odpadkov) z zbirnega mesta. V povprečju je skupno število odvozov za uporabnika ostalo približno enako kot pred spremembo frekvence odvoza.

Kako pogosto lahko uporabnik zamenja svoj zabojnik za večjega oziroma manjšega?

Uporabnik lahko svoj zabojnik za preostanek odpadkov in za BIO odpadke lahko za večjega ali manjšega zamenja kadar koli.  Od 1. aprila 2014 bo treba zamenjavo za manjši zabojnik plačati po veljavnem ceniku. Seveda pa Snaga brez dodatnega plačila zamenja dotrajane ali poškodovane zabojnike.