Jasno
 • 0 °C
 • Jasno
Reported on:
24. Januar 2018 - 10:00

01 477 96 00

Splošni pogoji plakatiranja

 1. Naročila za plakatiranje, morebitne spremembe in dopolnitve izvajalec sprejema v pisni in elektronski obliki.
 2. Naročnik, ki ne podpiše pogodbe o plakatiranju, vnaprej poravna stroške plakatiranja.
 3. Naročnik, ki nima poravnanih zapadlih obveznosti, ne more naročiti plakatiranja.
 4. Plakati in rezervni oziroma nadomestni plakati (20 odstotkov potrebne količine plakatov) morajo biti dostavljeni na naslov izvajalca (Povšetova ulica 6, Ljubljana) najkasneje dva delovna dneva pred začetkom plakatiranja.
 5. V primeru zamujenega roka za dostavo plakatov ima izvajalec pravico prestaviti izvajanje plakatiranja na naslednji termin, naročnik pa nima pravice zahtevati podaljšanja ali znižanja cene plakatiranja.
 6. Izvajalec lahko na željo naročnika prevzame plakate z naslova, ki ga navede naročnik. Opravljena storitev prevzema se zaračuna posebej. Če naročnik v sedmih dneh po koncu plakatne akcije ne prevzame preostalih plakatov, ti postanejo last izvajalca.
 7. Če naročnik sam poskrbi za tisk CITY plakatov (digitalni tisk na blue back side papir), morajo biti plakati natisnjeni na velikost 135,5 x 199,5 cm, na 120-gramskem blue back side papirju in zloženi na šestnajstino (oz. trikrat pregibani). Če gre za offset tisk na blue back side papir v dveh kosih, morajo biti plakati natisnjeni na velikost 139,5 x 194 cm, na 120-gramskem blue back side papirju in zloženi na šestnajstino (oz. skladno s tiskom iz dveh delov – zgornja polovica plakata naj bo vložena v spodnjo).
 8. Če naročnik sam poskrbi za tisk B1 plakatov priporočamo tisk na 90-gramsski bioglos papir. Končna velikost plakata naj bo 68 x 98 cm (velja za offset tisk), maksimalna še sprejemljiva gramatura plakatov pa je 135-gramski papir.
 9. Odgovornost za videz in vsebino plakatov ter ostalih oglasnih sporočil in spoštovanje zakonskih predpisov je na strani naročnika.
 10. V skladu z Zakonom o medijih morajo biti plakati v slovenskem jeziku oziroma v slovenskem prevodu.
 11. Osnova za obračun plakatiranja je plakatno mesto velikosti B1 (70 x 100 cm) pokončno. Če je format plakata manjši, se nalepi na belo podlago, ki se zaračuna po ceniku. Če je plakat večjega formata, izvajalec obračuna število plakatnih mest, ki jih zasede. Plakatiranje se obračuna po ceni, ki je veljavna na dan plakatiranja.
 12. Izvajalec sproti nadzoruje stanje na terenu in odpravlja pomanjkljivosti.
 13. Izvajalec ne odgovarja za škodo, povzročeno s strani tretje osebe. V primeru, da naročnik ne dostavi rezervnih oz. nadomestnih plakatov, ima izvajalec pravico nadomestiti potrgane ali kakorkoli poškodovane plakate z drugimi plakati, naročnik pa nima pravice uveljavljati zahteve po znižanju plačila.
 14. Lepljenje plakatov traja en delovni dan, če nameščanje plakatov ni moteno oz. onemogočeno zaradi nepredvidljivih okoliščin (vremenske razmere, zapore cest ...).
 15. Reklamacije izvajalec upošteva samo, če so predložene pisno ali v elektronski in če naročnik natančno opredeli napake.
 16. Izvajalec se obvezuje, da bo napake odpravil najkasneje v 24 urah od prejema pisne reklamacije. Reklamacij, predloženih po poteku plakatne akcije, izvajalec ne upošteva.