Jasno
  • 2 °C
  • Jasno
Reported on:
24. Januar 2018 - 10:30

01 477 96 00

Lokacije

Ponujamo vam opazne lokacije za odmevne plakatne akcije. Na voljo vam je kar 506 plakatnih mest na 51 plakatnih stebrih in 2 stenskih plakatih.

Seznam lokacij in število plakatnih mest na posamezni lokaciji:

Ulica Hišna št. Natančnejši opis lokacije Zmogljivost
Aškerčeva cesta 4 ob zdravstvenem domu 8
Breg 22 križišče Zoisova ceste in Brega 8
Cankarjevo nabrežje 1 ob Tromostovju in Filipovem dvorcu 8
Cesta 27. Aprila* 31 na telovadnici študentskega naselja v Rožni dolini 20
Cigaletova ulica 4 križišče Cigaletove ceste in Trdinove ulice 8
Dunajska cesta 211 pri Nami 18
Dunajska cesta 361 pri pošti 18
Eipprova ulica 5 Eipprova ulica (Sax pub) 8
Emonska cesta 8 križišče Zoisove in Emonske ceste 8
Gornji trg 18 ob cerkvi sv. Florjana 8
Gregorčičeva 9 Križišče s slovensko pri Uradnem listu 8
Hrvatski trg 1 Hrvatski trg (nasproti cerkve sv. Petra) 8
Igriška ulica 10 križišče Igriške in Gregorčičeve ulice 8
Jakčeva ulica 2 Štepansko naselje (pri trgovini) 10
Jurčičev trg 1 ob čevljarskem mostu 8
Kolodvorska ulica 15 pri ZPIZ-u 8
Kongresni trg 4 križišče Kongresnega trga in Wolfove ulice 8
Kongresni trg 15 plato pred Bukvarno 8
Krekov trg 2 parkirišče Šentjakobskega gledališča 8
Levstikov trg 1 pri fontani 8
Mala ulica 3    
Mesarska cesta 2 ob klavnici (Mercator) 8
Miklošičeva cesta 1 križišče Nazorjeve ulice in Miklošičeve ceste 8
Njegoševa cesta 4 poleg Poliklinike UKC 8
Novi trg 6 Novi trg (pri fontani) 8
Plečnikov trg 2 pri Maximarketu 8
Poljanska cesta 20 b Ambrožev trg (blizu Šempeterskega mostu) 8
Prijateljeva ulica 2 Prule (pri trgovini) 8
Prušnikova ulica 93 ob parkirišču 18
Puharjeva ulica 3 pri gostilni Figovec (Gosposvetska 1) 8
Rimska cesta 9 križišče Rimske in Slovenske ceste 8
Rimska cesta 19 Borštnikov trg 8
Slovenska cesta 55 Kozolec 8
Slovenska cesta 27 Konzorcij 8
Slovenska cesta 15 Nasproti Drame 8
Sojerjeva ulica 64 križišče Sojarjeve ulice in Vodnikove ceste (pri trgovini) 18
Strossmayerjeva ulica* 2 ob Gimnaziji Poljane (2 metra nad tlemi) 8
Tabor 13 telovadnica Tabor 8
Taborska cesta 1 križišče Taborske in Tacenske ceste 18
Tomšičeva ulica 1 Pri Nami (vidno iz Slovenske ceste) 8
Trg francoske revolucije 5 križišče Vegove ulice in Rimske ceste 8
Trg komandanta Staneta 5 pri trgovini 18
Trg MDB 7 ob občini in Kinoklubu Vič 8
Trnovski pristan 1 pri Prulskem mostu 8
Trubarjeva cesta 24 križišče Trubarjeve ceste in Prečne ulice 8
Trubarjeva cesta 34 križišče Resljeve ceste in Trubarjeve ulice 8
Vegova ulica 2 Vegova-Kongresni trg 8
Vegova ulica 8 križišče Vegove in Gregorčičeve ulice 8
Vidovdanska cesta 5 križišče Vidovdanske ceste in Ilirske ulice 8
Vošnjakova ulica 9    
Zaloška cesta 190 križišče Zaloške in Zadobrovške ceste 8
Zaloška cesta 9 križišče Zaloške ceste in Šlajmarjeve ulice 8
 

 

 

 

Vprašali ste nas

/pogosta-vprasanja/delni-poracun-za-obdobje-od-1-januarja-do-31-maja-2015-0%20