Jasno
 • 2 °C
 • Jasno
Reported on:
26. Marec 2017 - 3:30

01 477 96 00

Prodaja rabljenih vozil in opreme

Snaga,d. o. o. na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84-4254/2007) objavlja prodajo naslednjih rabljenih osnovnih sredstev:

 • Tovorno vozilo za pobiranje odpadkov MAN 18.284, št. šasije WMAL8809ZZZYY055832, leto izdelave 2000, nadgradnja Riko R3P, reg.št. LJ U7-004, št. prevoženih kilometrov 312.781 km, vozilo je odjavljeno iz prometa, okvara nadgradnje. Ocenjena vrednost je 4.200,00 € brez DDV.
 • Tovorno vozilo za pobiranje odpadkov MAN 18.284, št. šasije WMAL880948Y042442, leto izdelave 1999, nadgradnja Riko R3P, reg.št. LJ U7-009, št. prevoženih kilometrov 275.289 km, vozilo je odjavljeno iz prometa.
  Ocenjena vrednost je 4.200,00 € brez DDV.
 • Tovorno vozilo za pobiranje odpadkov Mercedes-Benz 1824, št. šasije WDB6520031K317605, leto izdelave 1996, nadgradnja Ochsner KS 4 Medium, reg.št. LJ U7-013, št. prevoženih kilometrov 349.222 km, vozilo je v obratovanju.
  Ocenjena vrednost je 4.000,00 € brez DDV.
 • Tovorno vozilo z prekucnim kesonom Mercedes-Benz 609D, št. šasije WDB6680011N039671, leto izdelave 1996, nadgradnja AS, reg.št. LJ U7-070, št. prevoženih kilometrov 199.459 km, vozilo je v odjavljeno iz prometa.
  Ocenjena vrednost je 1.640,00 € brez DDV.
 • Delovno vozilo CLUB CAR Carryall 2 z nadgradnjo, leto izdelave 2006, int. št. 303, v obratovanju.
  Ocenjena vrednost je 700,00 € brez DDV.
 • Delovno komunalno vozilo PIAGIO PORTER 1,4D, št. šasije ZAPS8500000706625, prekucni kason, leto izdelave 2005, reg.št. LJ 89-8HF, prevoženih 72.763 km, vozilo je v odjavljeno iz prometa.
  Ocenjena vrednost je 1200,00 € brez DDV.
 • Delovno komunalno vozilo PIAGIO PORTER 1,3, št. šasije ZAPS8500000569958, prekucni kason, leto izdelave 2006, reg.št. LJ 46-2PJ, prevoženih 107.271 km, vozilo je v odjavljeno iz prometa.
  Ocenjena vrednost je 1100,00 € brez DDV.

Vozila in opremo si je možno ogledati na sedežu podjetja Snaga po predhodni najavi Marjanu Rusu (tel. 01 477 96 80, GSM 041 265 578). Vozila in oprema je naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec kasnejših reklamacij ne bo upošteval. Interesenti naj svoje pisne ponudbe z navedeno zavezujočo ceno, ki so jo pripravljeni plačati za vozilo in opremo, oddajo v zaprti ovojnici s pripisom » PONUDBA ZA VOZILO – NE ODPIRAJ « in z navedbo vozila/stroja, ki ga nameravajo kupiti.

Ponudbe sprejemamo najkasneje do 31. 3. 2017 na naslov Snaga, d. o. o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana. Izbrana bo ponudba z najvišjo ponujeno ceno, prodajalec pa si pridržuje pravico, da vozila, za katerega bo ponujena cena nižja od ocenjene vrednosti, ne proda.