Pretežno oblačno
  • 9 °C
  • Pretežno oblačno
Reported on:
28. Februar 2017 - 10:00

01 477 96 00

Namera o sklenitvi pogodbe o najemu poslovnih prostorov

SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 46. člena in tretjega odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter v povezavi s tretjo alinejo tretjega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

za sklenitev pogodbe o najemu poslovnih prostorov, ki so namenjeni izključno za izvajanje storitev prehrane in obsegajo opremljeno razdelilno kuhinjo s pomožnimi prostori v izmeri 37,49 m² ter jedilnico v izmeri 77,12 m² in ki se nahaja v objektu Upravne stavbe v sklopu RCERO MBO Ljubljana ter jih ima najemodajalec v posesti. Najemnik se bo s pogodbo zavezal, da bo najeti prostor uporabljal izključno za opravljanje storitve prehrane na objektu RCERO SNAGA, Cesta dveh cesarjev 101, Ljubljana, za potrebe zaposlenih v SNAGA, d.o.o. ter drugih morebitnih zunanjih obiskovalcev.

 

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe na spletni strani SNAGA Javno podjetje d.o.o. (www.snaga.si).

 

Morebitne dodatne informacije so na voljo pri g. Igor Novaku na telefonski številki 01 4779 610.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj